Subscribe to
Opera Today

Receive articles and news via RSS feeds or email subscription.


facebook-icon.png


twitter_logo[1].gif9780393088953.png

9780521746472.png

0810888688.gif

0810882728.gif

News

11 Jan 2006

OPERASÅNGERSKAN BIRGIT NILSSON DÖD

http://www.expressen.se/index.jsp?a=503819

Hovsångerskan Birgit Nilsson har avlidit. Begravdes i stillhet i dag.
nilsson_small.jpg[Expressen, 11 January 2006]
Den stora operarösten har tystnat för alltid.
Hovsångerskan Birgit Nilsson jordfästes i dag i Västra Karups församling i Skåne.
Sångerskan avled enligt uppgift för 10 dagar sedan vid 87 års ålder.
- Gravsättningen har varit i dag. Hon begravdes i stillhet, säger Benkt Cederlöw på pastorsexpeditionen i Västra Karups församling.
Begravningsakten inleddes med musik ur Pastoralsviten, berättar kyrkoherde Fredrik Westerlund och säger att kyrkan bara var mycket sparsamt smyckad.
- Hennes släkt ville absolut hålla både dödsfall och begravning hemliga, men hade det blivit officiellt att Birgit Nilsson skulle begravas här i dag så hade kyrkan varit sprängfylld med blommor kan jag tänka mig, säger han.
Westerlund träffade själv den världsberömda operasångerskan vid några tillfällen och såg det som en stor heder att få vara den som höll i hennes begravningsakt.

Send to a friend

Send a link to this article to a friend with an optional message.

Friend's Email Address: (required)

Your Email Address: (required)

Message (optional):